ول بلوک شاموتی (Well Block)

ول بلوک نازل تاندیش قطعه ای شاموتی بوده که به عنوان نگهدارنده نازل تاندیش استکانی در داخل تاندیش می باشد و جهت استقرار نازل تاندیش مورد استفاده قرار می گیرد. بدین صورت که نازل تاندیش استکانی به کمک ملات سبز در داخل حفرۀ ول بلوک قرار گرفته و در محل مورد نظر نصب می شود. این ول بلوک ها در دو شکل استوانه ای و مکعبی بوده که با توجه به نیاز مصرف کننده تولید می شوند. همچنین ول بلوک های نازل تاندیش از جنس شاموت و به همراه بایندر و افزودنی های دیگر به وسیلۀ دستگاه های پرس دو محوره تولید شده و در نهایت در کوره با دمای حدود 1400 درجه سانتیگراد پخت می شوند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.