زیرکونیا

نازل تاندیش استکانی (Tundish Nozzle)

نازل تاندیش استکانی (Tundish Nozzle)

نازل تاندیش قطعه ای است که در کف تاندیش قرار گرفته و وظیفه هدایت جریان مذاب از تاندیش به قالب ریخته گری را بر عهده دارند و همچنین در کنترل دبی خروجی مذاب، جلوگیری از افت دمای مذاب و حفظ ترکیبات فولاد نیز نقش مهمی ایفا می کنند. نازل تاندیش استکانی با مغزی زیرکونیایی و بدنه آلومینا گرافیتی بوده که در صنایع ریخته گری و فولاد مورد استفاده قرار می گیرد. نازل تاندیش استکانی با مغزی زیرکونیایی دارای دو قسمت می باشد: مغزی زیرکونیایی با خلوص 96 درصد و بدنۀ آلومینا-گرافیتی که از مخلوط آلومینا سیلیکات و گرافیت تشکیل شده است. مقاومت دمایی این قطعه تا 1650 درجه سانتیگراد بوده و قطر داخلی نازل از سایز 11 تا 17 میلیمتر می باشد.