فولاد

نازل تاندیش استکانی (Tundish Nozzle)

نازل تاندیش استکانی (Tundish Nozzle)

نازل تاندیش قطعه ای است که در کف تاندیش قرار گرفته و وظیفه هدایت جریان مذاب از تاندیش به قالب ریخته گری را بر عهده دارند و همچنین در کنترل دبی خروجی مذاب، جلوگیری از افت دمای مذاب و حفظ ترکیبات فولاد نیز نقش مهمی ایفا می کنند. نازل تاندیش استکانی با مغزی زیرکونیایی و بدنه آلومینا گرافیتی بوده که در صنایع ریخته گری و فولاد مورد استفاده قرار می گیرد. نازل تاندیش استکانی با مغزی زیرکونیایی دارای دو قسمت می باشد: مغزی زیرکونیایی با خلوص 96 درصد و بدنۀ آلومینا-گرافیتی که از مخلوط آلومینا سیلیکات و گرافیت تشکیل شده است. مقاومت دمایی این قطعه تا 1650 درجه سانتیگراد بوده و قطر داخلی نازل از سایز 11 تا 17 میلیمتر می باشد.

ملات سبز (Green Mortar)

ملات سبز (Green Mortar)

ملات سبز یا ملات کرومیتی از جمله جرمهای نسوزی است که به صورت خمیر مورد استفاده قرار می گیرند. این ملات ها بر پایه آلومینا و کرومیت می باشند که برای قرار دادن و نصب قطعات نسوز سیستم اسلاید گیت و مونتاژ نازل تاندیش درون ول بلوک تاندیش مورد استفاده قرار می گیرند.