فیلتر سرامیکی

فیلتر پلیت سرامیکی (Ceramic Vacuum Filter Plate)

فیلتر پلیت سرامیکی (Ceramic Vacuum Filter Plate)

فیلتر پلیت سرامیکی مخصوص دستگاه های فیلتر پرس خلاء بوده و جزء اصلی واحدهای فلوتاسیون کارخانجات مختلف تولید کنسانتره آهن و سایر فلزات و غیر فلزات می باشد. این فیلترها با تکنیک خاصی برای اولین بار در کشور از آلومینا و برخی دیگر از ترکیبات مواد سرامیکی ساخته شده است. این فیلتر پلیت ها قطعات متخلخل با منافذ بسیار ریزی بوده که از طریق فشار خلاء که در داخل فیلتر ایجاد می شود، مواد جامد دوغاب را از آب آن جدا می کند و یک کیک با رطوبت بسیار کم تولید می کند.