ماسه مجرای پاتیل

ماسه مجرای پاتیل (Nozzle Filling Compound)

ماسه مجرای پاتیل (Nozzle Filling Compound)

این ماسه جهت پر کردن نازل پاتیل یا تاندیش، برای عدم انجماد فولاد مذاب در آن استفاده می شود. در نتیجه باز شدن نازل راحت تر صورت می گیرد.

ماسه نازل می تواند حاوی اکسید کروم یا اکسید زیرکونیا بوده که قابلیت نسوزندگی بالا و عدم چسبیدن و کلوخه شدن این ماسه در دمای بالای این ماسه را تقویت می کند.