نازل تاندیش استکانی (Tundish Nozzle)

نازل تاندیش استکانی با مغزی زیرکونیایی

نازل تاندیش ها نسوزهایی هستند که در کف تاندیش قرار گرفته و وظیفه هدایت جریان مذاب از تاندیش به قالب ریخته گری را بر عهده دارند و همچنین در کنترل دبی خروجی مذاب، جلوگیری از افت دمای مذاب و حفظ ترکیبات فولاد نیز نقش مهمی ایفا می کنند. با توجه به مدت زمان فرآیند ریخته گری، انواع مختلفی از نازل تاندیش ها در کارخانجات ذوب فولاد مورد مصرف قرار می گیرند. اشکال مختلف نازل تاندیش ها تابعی از طرح های متنوع ریخته گری مورد استفاده در صنایع ذوب فولاد می باشد.

محصول مورد نظر نازل تاندیش استکانی با مغزی زیرکونیایی و بدنه آلومینا گرافیتی بوده که در صنایع ریخته گری و فولاد مورد استفاده قرار می گیرد. نازل تاندیش استکانی دارای دو قسمت می باشد: مغزی زیرکونیایی با خلوص 96 درصد و بدنۀ آلومینا-گرافیتی که از مخلوط آلومینا سیلیکات و گرافیت تشکیل شده است.

مقاومت دمایی این قطعه تا 1650 درجه سانتیگراد بوده و با توجه به اینکه مذاب فولاد از داخل مغزی عبور کرده و مغزی مستقیما با مذاب در تماس است، لذا به هیچ عنوان قطر داخلی این مغزی نباید تغییر یابد و در اثر خوردگی توسط مذاب گشاد شود چرا که موجب افزایش دبی خروجی مذاب از نازل شده و خسارات و خطرات بسیار زیاد مالی و جانی در پی دارد.

این نازل ها در ابعاد مختلف تولید می شود که تفاوت آنها تنها در قطر داخلی مغزی می باشد که تعیین کننده دبی خروجی مذاب فولاد است. قطر داخلی نازل از سایز 11 تا 17 میلیمتر می باشد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.